פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון דרך המערכת המקוונת של 'חברות אונליין' מאפשרת פירוק חברה
בשלושה שלבים וכוללת את הכנתם של המסמכים הדרושים ואימותם על ידי עורך דין, כגון:

תצהיר כושר פירעון

זימונים לאסיפה כללית

פרוטוקול אסיפה כללית

החלטת אסיפה כללית

מינוי מפרק

פרסום ברשומות

כינוס נכסי החברה

הכנת דוח מפרק והעברת המסמכים לרשם החברות

אנו נלווה אותך בשלבים לפירוק חברה כפי שקבועים בחוק וזאת על מנת להבטיח
חיסול החברה בצורה המהירה ביותר ובהתאם להוראות החוק.

פירוק חברת יחיד – 850 ש"ח
פירוק חברה עם מספר בעלי מניות – 1,700 ש"ח
המחירים אינם כוללים מע"מ ואגרות פרסום ברשומות