פתיחת חשבון בנק לחברות

השלב הבא לאחר רישום החברה הוא פתיחת חשבון בנק לחברה לצורך הניהול העסקי השוטף שלה.

'חברות אונליין' תכין עבורכם את כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון בנק:

 

אישור עו"ד לפתיחת חשבון בנק

אישור עו"ד להנפקת כרטיס אשראי

פרוטוקול מורשי חתימה

כל מסמך אחר בהתאם לשירות הבנקאי המבוקש

ל'חברות אונליין' קיימים הסדרים עם מספר בנקים מהמובילים במשק הישראלי כשבמסגרת הסדרים אלו זכאים לקוחות
'חברות אונליין' לתנאים מועדפים בפתיחת וניהול חשבון בנק, ניהול תיק השקעות ועוד.

לפרטים נוספים אנא פנו אלינו בכל אחת מדרכי ההתקשרות.

בכפוף לתקנון