רישום חברה בע"מ

רישום חברה בע"מ דרך מערכת 'חברות אונליין' כוללת הגשת בקשה לרישום החברה חדשה,
אימות חתימה ע"י עורך-דין על מסמכים הנדרשים והגשת הבקשה לרשם החברות בצורה מקוונת.

בסיום התהליך תשלח לדוא"ל שלכם תעודת ההתאגדות של החברה.

מערכת 'חברות אונליין' מאפשרת לכם חסכון של כסף רב וזמן יקר.

420 ש"ח לא כולל מע"מ ואגרות

תהליך רישום חברה בע"מ
באמצעות מערכת חברות אונליין כולל:

בקשה לרישום חברה

תקנון חברה

הצהרת דירקטורים ראשונים

הצהרת בעלי מניות

פגישה עם עורך דין מטעמנו לצורך אימות חתימה על המסמכים

הגשת המסמכים בצורה מקוונת לרשם החברות

קבלת תעודת התאגדות אלקטרונית והעתק 'נאמן למקור' ע"י עורך דין

* לנוחיותיכם, באפשרותכם לשלם את אגרת הרישום לרשם החברות בסך 2,614 ש"ח דרכנו.